People

Principal Investigator

Pengfei WANG (2018 – )

CO-PI

Donglei YANG (2021 – )
Li PAN (2022 – )

Postdocs

Yunliang DAI (2021 – )
Zhicai YU (2021 – )
Juanjuan YANG (2021 – )

PhD Students

Xiaowei MA (2020 -2023)
Jing YE (2021 -2024)
Chenzhi SHI (2022 – 2027)
Shufan PAN (2023 – 2028)

Visiting MS Students

Fukai WANG (2021 – 2024; Shanghai Normal University)
Zhihao XU (2022 – 2025; Shanghai University)
Fei ZHOU (2021 – 2024; Shanghai University)
Caiqing YUAN (2022 – 2025; Shanghai Normal University)

Research Assistants

Yun CHEN (2022 – )
Wenqing JIANG (2022 – )

Alumni

 • Fan XU
  PhD Student (2019-2022)
  Current position: Surgeon, Renji Hospital
 • Donglei YANG
  Postdoc (2019-2021)
  Current position: CO-PI in the WANG lab at SJTU School of Medicine
 • Luyao SHEN
  Postdoc (2019-2022)
  Current position: Postdoc, Emory University
 • Fei GAO
  Postdoc (2019-2022)
  Current position: Associate Professor, Shandong University
 • Chunyang ZHOU
  Postdoc (2019-2021)
  Current position: Associate Professor, Changchun University of Science and Technology
 • Xue LI
  Postdoc (2018-2020)
  Current position: Assistant Professor, Shanghai Institute of Ceramics
 • Haofei LI
  Research Assistant (2019-2020)
  Current position: PhD student in South China University of Science and Technology
 • Xueqin YANG
  Research Assistant (2018-2021)
  Current position:
 • Lijiao YANG
  Co-PI (2021-2022)
  Current position: Co-PI in University of Science and Technology of China
%d bloggers like this: